#Diverse

Mandag 05. juni

Kl. 17:00

Festspillene i Bergen: Hva er et hjem?

05.06.23

​Samtale og filmpremiere om musikken og hjemmet: Det store naturområdet på Siljustøl var Harald Sæveruds viktigste inspirasjonskilde. Ole Bulls sommersted på Lysøen er fylt med noter, instrumenter og klenodier som vitner om et innholdsrikt liv. I villaen på Troldhaugen står Edvard Griegs flygel der det stod i komponistens levetid, omringet av kunst og bøker. Men hva betydde hjemmet for Bergens kjente komponister?

5 hjem

Praktisk informasjon

Dato: Sted:
05.06.2023 Kulturhuset i Bergen
Sal: Innslipp: Arrangementstart: Vergeordning:
Lillesalen 16:30 17:00 Ja
  • Dato: 05.06.2023
  • Sal: Kulturhuset i Bergen
  • Scene: Lillesalen
  • Innslipp: 16:30
  • Arrangementstart: 17:00
  • Vergeordning: Ja

Kulturhuset i Bergen, Festspillene i Bergen presenterer:

Festspillene i Bergen: Hva er et hjem?

Våren 2022 reiste Edvard Grieg Vokalensemble til Kodes komponisthjem på Lysøen, Troldhaugen og Siljustøl, og fremførte komponistenes egne verker i deres hjem. Publikum var eldre mennesker som selv har flyttet fra sine hjem. Det hele ble dokumentert i filmen Hva er et hjem? (20 min), regissert av Kieran Kolle fra Aldeles.
Denne kvelden utforskes vårt forhold til hjemmet, både det fysiske, men også det mer abstrakte. Det blir flere eldre i Norge, og flere vil måtte bo lengre hjemme. Men hva er egentlig et hjem? Hvordan kan vi komme hjem i musikken?
Før filmpremieren av Hva er et hjem? blir det minikonsert med Edvard Grieg Vokalensemble og en samtale om hva et hjem er og kan være når livet går mot slutten. Samtalen ledes av aldringsaktivist og psykolog Anna Helle-Valle, og med seg har hun inviterte gjester. Etter filmen blir det mulighet for å stille spørsmål til panelet.

Foto: Aldeles film

Vil du ha nyheter fra Festspillene i Bergen? Meld deg på nyhetsbrevet: fib.no/nyhetsbrev.

Varighet:
1 t 30 min

Billetter:
Gratis

Språk:
Arrangementet foregår på norsk. Filmen har norsk undertekst.

Medvirkende:
​Edvard Grieg Vokalensemble
Kieran Kolle – regissør for Aldeles
Geir Selbæk – forskningsjef Aldring og helse
Bjart Nygaard – styreleder GC Rieber Fondene, byggherre for Helgetun
Kristi Odéen – borepresentant Helgetun
Christian Grøvlen – direktør for KODEs komponisthjem
Anna Helle-Valle – ordstyrer, aldringsaktivist, psykolog

I samarbeid med:
​Stiftelsen Siste kapittel, Edvard Grieg Korene, Kode, Bergen Nasjonale Opera og Bergen Sanitetsforening

***

​A talk and film premiere on music and the home.

The large area of nature at Siljustøl was Harald Sæverud's most important source of inspiration. Ole Bull's summer residence on Lysøen Island is filled with sheet music, instruments and treasured ornaments that bear witness to an interesting and diverse life. In his villa at Troldhaugen, Edvard Grieg's grand piano stands where it stood during the composer's lifetime, surrounded by art and books. But what did home mean to Bergen's famous composers?

In the spring of 2022, the Edvard Grieg Vocal Ensemble travelled to Kode's three composer's homes at Troldhaugen, Siljustøl and Lysøen, where they performed the composers' music in their homes. The audience was elderly people who had all moved from their homes. The whole experience was documented in the film Hva er et hjem? (meaning "What is a home?", duration 20 min), directed by Kieran Kolle from Aldeles.

This evening explores both our physical and more abstract relationship with home. There is a growing number of elderly people in Norway, many of whom will have to live at home for longer. But what exactly is a home? And how can we come home in music?

Before the film premiere of Hva er et hjem? there will be a mini-concert by the Edvard Grieg Vocal Ensemble and a conversation about what a home is and can be when life nears the end. The conversation is led by ageing activist and psychologist Anna Helle-Valle, who is joined by guests. After the film, there will be an opportunity to ask the panel questions.

The event will be held in Norwegian.

Photo: Aldeles

Would you like to receive news from Bergen International Festival? Sign up for our newsletter: fib.no/en/newsletter.

Duration:
1 h 30 min

Language:
​The event is held in Norwegian. The film is subtitled in Norwegian.

Tickets:
Free

Contributors:
​Edvard Grieg Vocal Ensemble
Kieran Kolle – director at Aldeles
Geir Selbæk – research director Aging and health
Bjart Nygaard – chair of the board GC Rieber Funds, developer for Helgetun
Kristi Odéen – residential representative from Helgetun
Christian Grøvlen – director of KODE Composer Homes
Anna Helle-Valle – moderator, age activist, psychologist

In collaboration with:
​The Foundation Siste kapittel, Edvard Grieg Korene, Kode, Bergen Nasjonale Opera and Bergen Sanitetsforening