#Dans

Fredag 29. oktober

Kl. 12:00

Network meeting: Future ecosystems of Nordic contemporary dance

29.10.21

I forbindelse med det ny oppstartede dansenettverket Nordic Dance Net samles vi til presentasjon og samtaler for å se på hvordan framtidens økosystem for dansefeltet i Norden ser ut med bærekraft som en tydelig rettesnor.

243248337_10159369146178280_4857602127786258142_n.jpg

Praktisk informasjon

Dato: Sted:
29.10.2021 Kulturhuset i Bergen
Pris: Sal: Arrangementstart: Vergeordning:
Gratis Lillesalen 12:00 Ja
  • Dato: 29.10.2021
  • Sal: Kulturhuset i Bergen
  • Pris: Gratis
  • Scene: Lillesalen
  • Arrangementstart: 12:00
  • Vergeordning: Ja

BIT Teatergarasjen, Kulturhuset i Bergen og Meteor International Theatre Festival presenterer:

Network meeting: Future ecosystems of Nordic contemporary dance

Seminaret ønsker å gi rom for refleksjon rundt bærekraftig utvikling fra partnere i nettverket sammen med kunstnere i feltet. Ved å dele ideer, arbeidsmetoder, erfaringer og nye samarbeid håper vi dette nettverksmøtet vil stimulere til fornyende kraft i dansefeltet.
Det finnes mange gode utopiske modeller for framtidens utfordringer. Vi må revurdere eksisterende strukturer og omorganisere etablert praksis i feltet. Det vil si arbeidsmetoder, produksjon, hvordan forestillingen settes opp, hvem vi samarbeider med, turnevirksomhet etc. Det er et krevende arbeid, men helt nødvendig. Dette seminaret ønsker å høre kunstnernes refleksjoner, erfaringer og behov i deres arbeid med å skape en mer bærekraftig måte å arbeide og leve på.
Seminaret skal også synliggjøring de programmereren teatrene og dansekompanier i Norden og hvilke muligheter som ligger i et nordisk nettverk som ønsker å skape et trygt, inkluderende og bærekraftig scenekunstfelt i Norden. Nettverksmøte oppfordrer til dialog og engasjement for bærekraftig spørsmål på lokalt og globalt nivå.
Nettverksmøte går over to dager med en offentlig samling og en lukket for nettverkspartnerne. I den lukkede delen kommer partnerne til å sette seg ned for å utvikle nettverket med innspill fra den åpne samlingen. Nettverket består av Zodiak, BIT Teatergarasjen, Carte Blanche, Cullberg, Göteborg Dans och Teater Festival, Norddlandsoperan og Norrdans.

Nettverket og seminaret er dekket av Nordic Culture Point.